• Slovenščina
  • English (UK)

Programi

 
programi
 
MYSORE ASHTANGA
Tradicionalni način učenja Ashtanga Vinyasa metode. Individualna praksa Ashtanga zaporedja v skupini, ob pomoči in osebni asistenzi učitelja. Vadba je namenjena tako izkušenim praktikantom/tkam Ashtanga joge, kot začetnikom/cam. Zacetniki dobijo list z zaporedjem, ki ga postopoma osvajajo ob tem pa so delezni posebne pozornosti učitelja, s katerim se pogovorijo tudi o morebitnih počkodbah in omejitvah pri praksi....Myosre vadba predstavlja obicajen korak naprej k pravi Ashtanga praksi in se že v začetku kombinira z vadbo za začetnike!
 
VODENA ASHTANGA
Izvede se vse SN A  in B,  stoječe asane ( t.i. začetna serija) predkloni iz prvega dela sedečih asan  in zaključna serija! Vadba je namenjena začetnikom, ki ne poznajo Ashtanga zaporedja in jih pripravi na samostojno prakso in t.i. mysore vadbo.
 
VODENA ASHTANGA (cela 1. serija)
Vadba je namenjena praktikantom/kam, ki so seznanjeni s celim zaporedjem in so v dobri fizični kondiciji. Izvaja se celotna primarna serija v tekočem zaporedju. Praktikante/ke uči pravilnega zaporedja in tempa vadbe ter pravilnega števila vinyas ter odpravlja nepravilnosti, ki jih nehote razvijamo pri individualni ali mysore vadbi.Vadba je hitra in tekoča in sledi natančnemu številu vinyas! Ta vadba ne usebuje razlage ali demonstracije posameznih asan!
 
UVODNO PREDAVANJE v Ashtanga Vinyasa Yogo
Namenjen popolnim začetnikom/cam; tako tistim, ki se prvič srečujejo z jogo, kot praktikantom drugih tradicij joge, ki bi se radi seznanili z osnovami Ashtanga joge. Praktikanti/ke se seznanijo z metodo,  njenimi nameni, učinki in njenimi s ključnimi elementi  (ujjai, vinyasa, moola bandha in uddyana bandha, dristhi) ter strukturo samega zaporedja.  Spoznajo glavne principe 8-delne ashtanga joge, njen filozofski sistem oz. način, kako se vpenja in vpliva na nas in naše življenje... in se in se naučijo izvedbe Surya Namaskara A in B.
 
SEDEČA MEDITACIJA
Protiutez in dopolnitev "meditaciji v gibanju". S sedečo meditacijo krepimo sposobnosti telesnega mirovanje, notranjega miru in tišine. Meditativno sedenje uri sposobnosti umske sprostitve, sposobnosti umirjanja um in umika navznoter, odklopu zunanjih čutov in sposobnosti koncentracije in samoopazovanja, jedra jogiske prakse, na poti k meditaciiji in koncni realizaciji:-)
 
INDIVIDUALNE VADBE
  • ASHTANGA JOGA
  • PRANAYAMA
  • JOGA ZA NOSEČNICE  (ki nimajo predhodnih izkušenj z Ashtanga jogo)
  • JOGA ZA POSAMEZNIKE/CE S POSEBNIMI POTREBAMI 
 
Po predhodnem pogovoru prilagajamo programe vašim potrebam in željam.
 
Učimo Ashtanga Vinyasa Yogo po tradicionalni metodi, posamezne pristope  pa oblikujemo tudi na podlagi ostalih izkušenj in znanj iz različnih joga tradicij.