• Slovenščina
  • English (UK)

Mysore vadba

T.i. »mysore« vadba se imeuje po južno-indijskem mestu Mysore v Karnataki, kjer se nahaja Ashtanga Research Institute, v katerem Sri K. Pattabhi Jois poučuje Ashtanga jogo.
 
Ta tradicionalni stil vadbe omogoča posamezniku, da razvija svojo prakso v skladu s svojimi sposobnostmi. Ker joga ni le telesna vadba ali šport, njen namen ni skupinska vadba, temveč individualna praksa, ki odseva osebni trud in naravo pratikanta in predstavlja intimen odnos do samega sebe in sveta, ki nas obdaja. Poudarja meditativni vpogled v samega sebe in osebno disciplino ter zaupanje v prakso, ki sta ključna elementa plodne joga sadhane.
 
Izvaja se ob prisotnosti učitelja (ali več učiteljev), ki vadečemu preko fizičnega dotika pomaga in vodi v pravilen položaj, kadar je to mogoče in potrebno. Kljub temu, da več ljudi vadi hkrati, vsak posameznik izvaja svojo prakso v svojem ritmu diha, do koder je seznanjen z zaporednjem asan in do koder mu omogočajo trenutne zmožnosti.
Na ta način vadba joge postane individualna izkušnja, proces introspekcije in transformacije (samospoznavanja in spreminjanja). Mysore stil vadbe se načeloma izvaja v tišini. Pri tem je pomembno, da se posameznik/ica resnično zaveda svojih zmogljivosti, jih sprejema in komunicira učitelju, ki mu/ji pomaga. Tako zavedanje in sprejemanje osebnih zmogljivosti in omejitev (telesnih in umskih) nas uči nekaterih yam in niyam kot je npr. ahimsa ali nenasilje in satyaali želja po spoznanju resnice in resnicoljubnosti.
 
Namen vodene vadbe pa je predvsem, da se praktikani/ke podrobno seznanijo s samo sekvenco ali pravilnim zaporednjem serije in njenih pravilnim izvajanjem (tehnika asan, ritem, dih in število vinyas...) in ni namenjena le začetnikom. Vadba cele primarne serije je pravzaprav namenjena prav izkušenim učencem, ki na ta način vzdržujejo stik s pravilnim izvajanjem asan in ritmom vadbe. Ker pri mysore vadbi razvijamo individualnost vadbe, skozi čas nehote razvijemo tudi napake, le-te pa ozavestimo in odpravimo z vadbo v vodeni skupini.

Bottom A

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.
Badge

Bottom B

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.
Badge

Bottom B

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.
Badge

Bottom B

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.
Badge

Bottom B

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.